Praktik vid generalkonsulatet i New York

Sveriges generalkonsulat i New York söker tre praktikanter för tjänstgöring från september 2017 till januari 2018 (start- och slutdatum är flexibla efter överenskommelse). Praktiktjänsterna har tre olika inriktningar: kommunikation, kultur och näringsliv.

Praktikant med inriktning på kommunikation Praktikanten kommer främst att arbeta med marknadsföring av svenskt kultur- och näringsliv inom generalkonsulatets upptagningsområde. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att bistå vid uppdateringar av generalkonsulatets webbsida (genom webbpubliceringssystem), samt profiler på Facebook, Twitter, Flickr och Instagram; samt att besvara informationsförfrågningar. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil • Relevant eftergymnasial utbildning, t ex inom kommunikation  • Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt kulturliv   • Mycket god språkfärdighet i både svenska och engelska   • Erfarenhet och kompetens inom sociala medier   • Kunskaper i InDesign och/eller Photoshop är meriterande

Praktikant med inriktning på kultur Praktikanten kommer främst att arbeta med främjande av svenskt kulturliv inom generalkonsulatets upptagningsområde. Arbetsuppgifterna inbegriper bland annat att bistå med planering och stöd till diverse svenska kulturprojekt, evenemang och institutionella samarbeten. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil • Relevant eftergymnasial utbildning, t ex inom humaniora och/eller projektledning • Erfarenhet inom kulturrelaterad verksamhet • Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt kulturliv   • Mycket god språkfärdighet och redaktionell kompetens i både svenska och engelska   • Kunskaper i Photoshop, Excel och/eller databasverktyg är meriterande

Praktikant med inriktning på näringsliv Praktikanten kommer främst att arbeta med handels- och investeringsfrämjande: bistå svenska och amerikanska företag med information; bidra med rapporter som behandlar olika frågor om företagsetablering; arbeta med generalkonsulatets sociala medier (Twitter och ev LinkedIn) samt samordna näringslivsfrämjande evenemang. Administrativa uppgifter kommer även att förekomma.

Efterfrågad profil • Relevant eftergymnasial utbildning  • Insikter och kunskap om svenskt och amerikanskt näringsliv • Mycket goda språkfärdigheter i både svenska och engelska • Goda kunskaper i Microsoft Office  • Entreprenörsanda

Praktik på generalkonsulatet är obetald och konsulatet kan inte erbjuda ersättning för boendekostnader. Konsulatet hjälper dock gärna till med tips gällande stipendier, boende samt andra praktiska råd. Svenskt medborgarskap är ett krav för praktiktjänstgöring och sökande måste tala flytande svenska och engelska. Praktikanten ska vara inskriven som student vid ett universitet/högskola samt försäkrad därigenom eller i egen regi. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska  institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Praktikanten är föremål för säkerhetsprövning med registerkontroll.

Ansökningar tas emot till och med den 28 februari 2017.

Ansökan, som ska skickas som ett dokument i PDF- eller Word-format, ska innehålla: • personligt brev på engelska • CV på svenska eller engelska (ange personnummer) • betyg från högskola/universitet eller motsvarande
Ansökan ska sändas med e-post till: generalkonsulat.new-york@gov.se

Ange vilken av tjänsterna ansökan gäller i ärenderaden.

Utlysningen finns även på konsulatets hemsida: http://owl.li/XHzE308Ydkr