“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande arbetet ville vi ta vara på vår nya kunskap kring vad kläder och konsumtion har för betydelse för ens identitet genom att skapa en reklamkampanj.

Vår idé till det gestaltande arbetet väcktes utifrån våra intervjuer i examensarbetet där vi lät våra respondenter titta på några utvalda bilder och utifrån kläderna berätta kvinnans identitet. Det visade sig att respondenterna många gånger tydligt kunde utge vem kvinnan var, vad hon kunde arbeta med, var hon kom ifrån och vad hon kunde tänkas ha för intresse. Detta visar på hur kläder kommunicerar till allmänheten genom underliggande koder och signaler. I intervjuerna visades det sig att många respondenter ansåg sig vara opåverkade och självständiga i sina val, men som sedan under intervjuns gång trots allt visade sig känna ett behov av grupptillhörighet och gemenskap. Människan vill känna samhörighet med andra och vill passa in i vissa sociala sammanhang. Olika situationer har olika klädkoder som människan gärna följer för att passa in. Till exempel är kanske ett par kostymbyxor att föredra vid en arbetsintervju istället för ett par mjukisbyxor, medan mjukisbyxorna är att föredra för en mysig hemmakväll. De olika byxorna får olika betydelser i olika kontexter.

Vi har skapat en reklamkampanj för Facebook och för annonsering på stan med fokus på identitet. Reklamkampanjen utfördes för det fiktiva klädesföretaget New Identity som säljer identiteter. Till exempel handlar detta om att sälja identiteten ”Framgångsrik” istället för klädesplagget ”Kavaj”. Kavajens underliggande koder är ofta någon form av karriär eller framgång. Reklamkampanjen är uppbyggd genom bilder från H&M och Gina Tricot. Vårt val att använda dessa två klädesföretag var dels för att det framkom i en förundersökning till vårt examensarbete att de två klädesföretagen var i topp att handla från samt följa på sociala medier. Bilderna redigerades i Photoshop för att sedan användas i mockups för Facebook och annonsering i stan så att vår idé kommer till liv.

Här kan du läsa vårt examensarbete Du är unik, precis som alla andra

Här kan du se vårt gestaltande arbete Kom och köp en identitet

Av: Malin Andersson & Emelie Eneberg