Amicitia – En novell om kvinnlig vänskap

Amicitia är en novell som fokuserar på vänskap utifrån en kvinnlig karaktär i olika skeden i livet. Genom att beskriva kortare glimtar av hur vänskap kan te sig, beroende på hur gammal en är, hoppas jag som författare kunna skildra både underhållande, tacksamma och smärtsamma stunder.

Novellen tar avstamp i berättelser från åldrarna 6, 12, 16, 20, 24 och 28 år. Som fokuserar på händelser i livet som kan vara applicerbara för de flesta läsare. Vänskap är en relation som kan ses som den första riktiga relationen utanför familjekontakten, som kan orsaka både smärta och lycka. Att ha en vän kan vara direkt avgörande i vissa situationer, då de hjälper en upp när man faller, stöttar en när det behövs eller fnittrar med en när det är det enda som fungerar. En vän kan också vara jobbig, enerverande och inte förstå någonting. En vän kan vara en relation som egentligen bara fortgår för att det är bekvämt. En vänskapsrelation borde få lika mycket plats som vilken annan relation. Och det borde också vara lika självklart att kunna avsluta relationen som en parrelation. Vänskap ska lyfta en och ge en energi, det ska vara en relation där båda ger och tar lika mycket.

Mitt examensarbete fokuserade på Filip Hammar och Fredrik Wikingssons vänskap, utifrån deras podcast och hur lyssnare uppfattade den. Mitt resultat visade på att kvinnor inte kände sig lika inkluderande som männen gjorde, men också att Filip och Fredrik faktiskt också förhöll sig distanserande till kvinnor i deras sätt att referera till kända personer. De kvinnorna som de faktiskt refererade till, nämnde de också i majoriteteten av fallen i samband med en nära manlig släkting. Jag valde därför att i mitt gestaltande arbete skildra en kvinnlig vänskap. Detta då jag tror att det kan vara betydelsefullt för att låta kvinnors relationer bli jämställda med männens.

Vill ni läsa mitt examensarbete så finner ni det här: Examensarbete_ElinJessen2017

Vill ni läsa min novell, så gör ni det här: Novell_Elinjessen

Av: Elin Jessen