Det problematiska med att exponera barn i sociala medier

I dagens samhälle finns det stora problem kring hur barn exponeras i sociala medier. Det verkar som att de flesta tycker att detta är moraliskt fel, men ändå så fortsätter vi att publicera bilder och liknande till höger och vänster.

I vårt examensarbete ville vi genom kvalitativa intervjuer undersöka varför mammor exponerar sina barn i sociala medier. För att nå ett resultat intervjuade vi sju mödrar i olika åldrar. Genom studien kom vi bland annat fram till att mammorna, i och med sociala mediers framväxt, har skapat ett beteende där de söker bekräftelse av den kollektiva identitet de anser sig tillhöra. Bilderna på barnen fungerar i sin tur som ett verktyg för att nå denna bekräftelse.

I examensarbetet fokuserade vi på varför mammor exponerar sina barn i sociala medier.
I mitt gestaltande arbete har jag dock valt att byta fokus en aning. Jag har skrivit två längre och fristående blogginlägg vilka jag har publicerat på https://tanktillblog.wordpress.com. Den ena texten har jag valt att kalla för ”Kära mammor – vad hände med systerskapet?” Denna text berör det problem som kommit i och med sociala medier, där mammor ofta läxar upp varandra. Vi pratar ofta i feministiska sammanhang om det så kallade systerskapet, men det tycks inte återfinnas i samma utsträckning bland mammor på sociala medier. Detta problem är något som jag försökt att lyfta i min text. Det andra blogginlägget heter ”Äger du makten över ditt barns integritet?”, och där diskuterar jag det faktum att vuxna människor tar sig friheten att bestämma vilka bilder på barn som är okej att publicera på sociala medier. Jag vill genom mitt blogginlägg belysa att barnen har sin egen integritet och att de själva borde få bestämma vad som ska publiceras på dem.

Vill ni läsa mitt och Johan Petterssons examensarbete finner ni det här Examensarbete_Liljesson_Pettersson_vt2017.-7

Av: Rebecca Liljesson