Möts igen – fanfiction som förlänger den populärkulturella upplevelsen

Möts igen är en fanfiction-novell som syftar till att förlänga producenters kulturproduktion och ge utrymme för fansens egenproducerad material som stärker identitetsskapandet och gemenskapen inom communityn. Med min text vill jag omskapa berättelsen som lesbiska karaktärer ofta möter i populärkulturella sammanhang – olyckliga slut, och istället omvandla det till något positivt och ge plats till ett mer stärkande gestaltande.

Jag valde att skriva fanfiction för jag ville vara med och skapa, likt de aktivister jag skrev om i mitt examensarbete, en förlängning av det populärkulturella materialet. Genom egenproducerade material kan fans känna samhörighet och stärka den egna identiteten. Att jag väljer att skriva fanfiction blir då ett sätt att komma nära dessa personer som jag skriver om i min uppsats. Istället för att skriva om fansen, integrerar jag nu med dem och rör mig inom kollektivet där jag genom mitt material ger någonting tillbaka till fandomen. De problematiska inslagen som finns i The 100 kan genom fanfiction raderas och skrivas om till en annan utgång där fansen väljer att skriva scener som de anser saknas i serien.

Jag vill också synliggöra fanfiction vilket jag upplever fått dålig status och uppfattas i många fall som onödig och fånig. Fanfiction till skillnad från andra skönlitterära texter fokuserar på att söka gemenskap och engagemang. Fans kommenterar, likear och delar varandras berättelser, på så vis kan också det egna intresset för skrivandet och läsandet växa. Vi hör ständigt att ungdomar läser för lite. Fanfiction kan då vara ett sätt att väcka läsintresset genom att placera sin favorit film/serie i en litterär kontext.

Mitt examensarbete hade som syfte att undersöka hur fan-aktivistiska praktiker online kan skapa gemenskap bland fans och bidra till social förändring för hbtq-personer. Jag analyserade fansens engagemang, gemenskap och praktiker, relationen mellan producent och fans samt begreppet bury your gays. Jag positionerade mig inom fältet fanstudier och betraktade publiken som en aktiv och kreativ aktör. Resultatet av studien visade att fansen kollektivt kunde skapa en långvarig och handlingskraftig rörelse för att belysa hbtq-frågor. Då konvergensen och fankulturen utvecklats tillsammans kunde fans förlänga producenternas kulturproduktion och ge utrymme för egenproducerat material som även stärkte fansens identiteter.

Om ni vill läsa mitt examensarbete så finner ni den här:Bang Bang! I Shot You Down With A Straight Bullet

Om ni vill läsa min fanfiction finner ni den här: Möts igen

Av: Sofie Lundblad