När kvinnor tar makten

I mitt examensarbete skrev jag om hur fyra kvinnor i maktposition från olika länder och kulturer blev representera i media. Min empiri i mitt examensarbete var texter och bilder från olika dagstidningar. Eftersom dessa kvinnor var från olika länder, valde jag att analysera mitt material från dagstidningar från deras hemland. Det gestaltande arbetet skrev jag fyra krönikor om dessa fyra kvinnor jag analyserat i mitt examensarbete, i en mer satirisk form. Jag vill med hjälp av humor försöka belysa och samtidigt förvrida dessa problem och faktorer som finns i representationen av kvinnliga makthavare då den påverkas mycket på grund av deras kön. Det läggs fokus på andra saker som inte är relevant inom deras politiska arbete.

När jag arbetade med mitt examensarbete läste jag många artiklar i olika former. Det fanns dock förvånansvärt många artiklar och krönikor som har en underliggande betydelse att när det kommer till kvinnor i maktposition förminskas de på olika sätt. Exempelvis är det är konstanta referenser till att det är kvinnor, på ett negativt sätt. Jag kom därför upp med idéen till mitt gestaltande arbete att skriva krönikor om dessa fyra makthavare som jag analyserat i mitt examensarbete. Genom att använda mig av satir/humor och göra en slags parodi av dessa kvinnor, ville jag belysa de problemområden som finns i dagens representation. Det kan handla om tituleringar, utseendefixering, påvisar vissa så kallade ”feminina egenskaper”, allt för att kunna koppla ihop det med vad den stereotypa kvinnan är och hur hon framställs.

Jag anser att detta är ett problem, att media fortfarande har en traditionell syn på kvinnor och att detta präglas i medierapporteringen, vilket tyder på de jämställdhetsproblemen som fortfarande existerar, trots att det handlar om personen som blivit utnämnd till världens mäktigaste kvinna. Därför ville jag i mina krönikor framställa dessa kvinnor på ett ironiskt sätt för att uppmärksamma problematiken i medierapporteringen. Även fast det som jag skriver är ironi och överdrivet, är det även tagit ur en verklig kontext och är någonting som fortfarande pågår i medierapporteringen av kvinnor i maktposition.

Om du vill läsa mitt examensarbete hittar du det på följande länk När kvinnor tar makten.
Mitt gestaltande arbete hitta du här

Av: Emelie Selldén