Reklamproducent och konsument redan från barnsben

I dagens samhälle finns det stor problematik kring hur barn exponeras för men även exponeras själva i kommersiella syften på sociala medier, i synnerhet på Youtube. Denna problematik talas det väldigt lite kring och kanske är det så att detta fortfarande är ett okänt fenomen för många.

Mitt examensarbete utgörs av en kvalitativ studie där jag genom innehållsanalyser undersöker hur kommersiella intressen tar sig uttryck i kvinnliga vloggares vloggar på plattformen Youtube. I studeien analyseras vloggavsnitt från två av Sveriges mest populära och största kvinnliga vloggare på Youtube med inriktning på skönhet, mode och livsstil. De kommersiella uttrycken blir tydliga i vloggavsnitten genom att produkter visas, ges omdöme och provas av vloggaren och resultat som framkommit genom studien tyder på att kvinnliga vloggare kan liknas vid förebilder eller kändisar som genom sina Youtube-kanaler blir ambassadörer för företag inom skönhetsbranschen och modeindustrin för att kommunicera varumärkenas kommersiella uttryck.

I mitt gestaltande arbete byter jag fokus och fokuserar här hur barnen, både som mottagare och som producenter för kommersiella krafter själva. Jag har skrivit en essä som heter Reklamproducent och konsument redan från barnsben där jag lyfter det faktum att barn utsätts för otroliga mängder kommersiella uttryck på exempelvis Youtube som för dem kan vara svåra att tolka. Där vloggarna de följer snarare ses som kompisar som tipsar än som ambassadörer för ett varumärke. Jag lyfter även det faktum att dessa ambassadörer i många fall bara är barn själva. Jag vill genom min essä lyfta upp problematiken kring vad barn exponeras för, och kanske rent av utnyttjas till i kommersiella syften, ett ämne som bör tas upp till offentlig debatt.