Hedersdoktorsföreläsning med filmaren Fredrik Gertten 18 oktober

Hedersdoktorsföreläsning: Fredrik Gertten – Skjut budbäraren! Om berättandets vådligheter

Läs mer här:

http://www.mah.se/nyheter/kalender/hedersdoktorsforelasning-fredrik-gertten/