Brandskyddsföreningen Skåne på sociala medier

Att vara kompetent inom sitt yrke är inte nödvändigtvis detsamma som att vara skicklig på sociala medier. I vårt gestaltande arbete ger vi en överblick gällande dos and don’ts, strategier och tonalitet passande för Brandskyddsföreningen Skånes annalkande arbete med sociala medier.

Denise Nilsson och Louise Öglands examensarbete var en målgruppsanalys på unga vuxna boende i MKB:s studentlägenheter och vi undersökte deras attityder, motivationer och praktiker gällande brandrisken i den egna lägenheten. Vi sökte även förstå hur deras riskförståelse såg ut samt inställning till riskinformation och sociala medie-användning. Det gestaltande arbetet i sin tur, utgjordes av en Prezi och ett manus som vi presenterade på Brandskyddsföreningen Skånes styrelsemöte, med anledning att föreningen vill börja kommunicera via digitala kanaler.

Vi delgav resultaten från vår studie, om Brandskyddsföreningens övergripande grafiska profil, nyckelord som kommunikationen ska utgå ifrån och några punkter att ha i åtanke när man som förening arbetar med sociala medier. Vi presenterade även exempelinlägg för deras kanaler som ni kan se nedan, manuset med länk till Prezin hittar ni i sin helhet här.