(Politisk) färg & form

Vad är objektiv journalistik och vad är politisk propaganda? Kan det vara samma sak eller när slutar någonting vara politiskt? Vad är ideologi och vilka värderingar är neutrala? Är det radikala konstant eller föränderligt beroende på utformning och kontext? I min gestaltning har jag använt redan existerande verk och citat med stark ideologisk koppling och satt dem i en ny grafisk eller ideologisk kontext för att undersöka hur dessa två samverkar.

I mitt examensarbete undersökte jag vilka diskurser som fanns om arbetslöshet i Dagens Nyheter och DagensETC. Två tidningar med olika ideologisk utgångspunkt. DN som är oberoende liberal och ETC som är vänster- och miljöinriktad. Det viktigaste resultatet var skillnaden i hur man ramar in frågan i de olika tidningarna. I ETC beskriver man det utifrån ett klassperspektiv och uppmärksammar de strukturer som gör att människor är arbetslösa och pekar nästan aldrig ut de drabbade grupperna och ofta är fackföreningar inblandade i diskussionen. I DN beskrivs det också som ett problem och ofta utifrån de grupper det rör och man skriver om arbetslöshet i termer av sysselsättningsgrad och i siffror i allmänhet samt tar in röster från politiker och hur de ska lösa problemet.

Kopplingen mellan mitt examensarbete och det gestaltande arbetet grundar sig i olika ideologiska inställningar till arbete och arbetare. Jag leker med frågan från olika politiska och estetiska perspektiv och förvränger budskapen genom att använda uttrycksformer som tidigare kopplats till andra ideologier eller som inte brukar avläsas som politiska. Det är tänkt som politisk satir tänkt att hängas på ett litet galleri och kanske publiceras på webben på galleriets hemsida och konstnärens (min) egna som en virtuell utställning tillsammans med konstnärens andra alster och bildserier. Målgruppen blir därför politiskt medvetna och konstintresserade. Ett annat alternativ är att hänga de ute i offentligheten som en politisk kommentar. I bildspelet syns både referensbilderna och mina egna affischer, då är målgruppen hela svenska folket.

[slideshow_deploy id=’1567′]

Alice Eriksson – Gestaltande arbete

/Alice Eriksson, HGMKV15h