Funderar du någonsin över räckvidd?

Vill du läsa en hel uppsats, utan att läsa uppsatsen? Och är du nyfiken på vad räckvidd betyder i reklamens värld? Dubbelt ja? Nice – då har jag skapat en hemsida åt dig.

Funderar du någonsin över räckvidd?

Här är hemsidan

Vem orkar läsa en hel uppsats på 53 sidor? Ja, det är säkert någon som finner det njutbart att plöja teorier och tidigare forskning för att tillslut nå den vaga slutsats som så många akademiska skrifter når. Eftersom att jag tycker det är oerhört rimligt att man inte vill läsa en hel uppsats har jag istället skapat denna hemsida.

Uppsatsen handlar om begreppet räckvidd och hur det används i olika reklamsammanhang, och hur det betyder olika beroende på sammanhang. Detta genomfördes genom att studera en rad olika kommunikationstraditioner och tidigare forskning för att sedan ställa det mot empiri i form av intervjuer med olika aktörer som är inblandade i en reklamkampanjprocess.
Att räckvidd har flera olika betydelser beroende på aktör och om du inte är intresserad av den djupa analysen som studien gör tänker jag göra det lätt för dig.

j

 

ALLTSÅ – Vill du läsa en hel uppsats, utan att läsa uppsatsen? Och är du nyfiken på vad räckvidd betyder i reklamens värld? Dubbelt ja? Nice – då har jag skapat en hemsida åt dig.

Här är hemsidan också

 

Här också…

 

Ja, här också…