Stereotyper i reklam – sociala medier

Begreppet ”influencer” är idag något som ofta förekommer i sociala medier. I takt med att dessa influencers blir allt fler och fler ökar också det kommersiella intresset för dessa offentliga personer. Vad händer när dessa personer ingår i betalda samarbeten med kommersiella aktörer?

I vårt examensarbete har vi undersökt vilka könsstereotyper som kan urskiljas i instagram-bilder som publicerats som betalda samarbeten av fyra svenska influencers. Utöver detta tittade vi också på vilken typ av samarbeten och vilka produkter de gjorde reklam för, samt hur detta kunde kopplas till de manliga och kvinnliga stereotyperna. Under denna undersökning kom vi fram till en mängd spännande slutsatser kring ämnet influencers och stereotyper i sociala medier, titta gärna på vårt examensarbete som finns länkat längst ned på sidan.

Till mitt gestaltande arbete valde jag att förenkla innehållet i examensarbetet för att nå en så bred målgrupp som möjligt. Genom att skriva en samling artiklar av olika fiktiva författare i relation till ämnet influencers har jag presenterat olika synsätt på hur du som läsare kan ställa dig till ämnet. Håller du med något av resonemangen, eller har du en helt egen uppfattning av influencers och stereotyper i marknadsföring? Ta reda på det genom att läsa artiklarna! Länk till både detta och examensarbetet finner du nedan:

Läs artiklarna från mitt gestaltande arbete här: Gestaltande examensarbete

Av: Gustav Jönsson