Röststyrning – Framtidens användargränssnitt?

Medielandskapet är i en ständig förändring och på en mediekonferens i fjol presenterades en idé om ett nytt användargränssnitt i framtidens medieanvändning. Det ryktas om att röstens intåg på marknaden kommer omformulera dagens möjligheter i hur vi använder traditionella medier i vardagen.

Gestaltningen är ett sätt att visa hur röststyrning kan se ut tillsammans med vardagliga rutiner. Vi följer en person och genom en inblick i hans vardag kan vi få en inblick i en miljö där röststyrning har en plats i hemmet, det sociala livet och arbetet.

 

Yili Chan

 

Länk till Gestaltande arbete på Youtube.