Appdejtingens självpresentation


Tre skärmdumpar från stop motion-slidern.

Vi valde att ur ett teknologiskt deterministiskt synsätt undersöka hur olika medielogiker influerar Tinderanvändares självrepresentation. Det visade sig att majoriteten av våra intervjupersoner (20-30 år) gärna visar upp en ”polerad” bild av sig själva i appen. Vi ville skapa en gestaltning av det här och på ett något överdrivet och provocerande sätt (läs: politik ej inblandat i sammanhanget) låta publiken avgöra vad som utgör en ”bra” självrepresentation på Tinder. På så sätt ville vi även öka medvetenheten och väcka en tanke kring bedömningen. Vi har därför i vårt gestaltande arbete gjort en ”stop motion-slider” där publiken ska kunna dra en stapel genom tio olika bilder. På första bilden är modellen helt osminkad och motsatsen på sista bilden. Tanken är helt enkelt att stoppa stapeln där mottagaren anser att modellen har en ”bra” självrepresentation. Denna slidern ska också på något sätt kunna skapa en igenkänning hos de som använder Tinder och är medveta om den glamorifierade verkligheten som pågår i dejtingappen. Var hade du själv stannat slidern?

Amanda Jensen & Patricia Mansner