Gaming, genus och journalistik

Det är år 2018 och det råder fortfarande ojämlikheter i samhället. Många områden är mansdominerade, två sådana områden är journalistiken och gamingkulturen. Vi har undersökt skillnader och likheter mellan skribenter på två olika gamingrelaterade nyhetssidor med betoning skribenternas genus.

I vårt examensarbete undersökte vi hemsidor MyoGaming och Fragbite. Skillnaden mellan dessa två hemsidor är att MyoGaming enbart använder sig av kvinnliga och icke-binära skribenter, något som positionerar hemsidan i ett slags underläge.Vi jämförde tolv olika artiklar med varandra genom textanalyser och semiotisk bildanalys. Resultatet påvisade markanta skillnader gällande manliga och kvinnliga skribenter.  De kvinnliga och icke-binära skribenter uppvisade en lägre position, vilket kan förklaras av de olika strukturer och maktförhållande som finns inom de två berörda områden och även samhället i stort.

För att gestalta dessa resultat skapades ett satiriskt instagramkonto med olika gamingmemes. Kolla in kontot här: Gaming Giggle

 

Maja Bikov & Nikky Ramström