#DOIT… FOR THE GAINS

Den 25 augusti 2017 avled en av de mest omtalade kroppsbyggarna Rich Piana av okänd orsak. Rykten och misstankar började spridas på nätet kort efter dödsfallet. En av de mest kända spekulationerna är en överdos orsakad av steroider. Efter 25 år av doping, orkade inte Pianas hjärta slå längre och kroppsbyggaren blev 45 år gammal. Trots Pianas död sker en exponering av steroider öppet i sociala nätverk. På plattformar som Youtube och Instagram visas bilder samt texter om doping, öppna för allmänheten att ta del av. Dr Tony Huge och Bostin Loyd är två kroppsbyggare som delar med sig av sina kunskaper om steroider till andra. Deras sociala medier är inbjudande för besökare som är intresserad av att börja träna Bodybuilding. Genom att besöka kroppsbyggarnas sociala nätverk-konton, kliver användare in i en mörk fälla, där deras hälsa kan stå på spel.

I mitt examensarbete undersökte jag hur steroider exponeras i sociala nätverk inom Bodybuilding-världen. Studien gestaltade tre kända kroppsbyggare: Bostin Loyd, Dr Tony Huge och Rich Piana. Jag undersökte kroppsbyggarnas Instagram – och Youtube konton för att ta fasta på hur männen exponerar steroider. Med hjälp av retoriska textanalyser och semiotiska analyser, var det tydligt att kroppsbyggarna var öppna med att förespråka om doping. Männen var positivt inställda till att använda steroider när Bodybuilding tränas och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Under arbetets gång var det även tydligt att kroppsbyggarna var medvetna om sin självrepresentation. Männen visade stolt upp sin fysik, aggressivitet på gymmet och delade med sig av sina kunskaper om doping samt träning.

För att gestalta examensarbetet gjordes en skönlitterär e-bok, här finns den tillgänglig i PDF-format