Mångsidiga Malmö

Vad  inkluderas respektive exkluderas egentligen när en organisation arbetar med strategiskt varumärkesbyggande för en destination? I vårt projekt har vi använt oss av Malmö Turism och hur de förmedlar Malmös varumärke som exempel.

Vi vill visa på att det inte riktigt går att applicera samma strategiska tänk när det kommer till ett destinationsvarumärke jämfört med ett produktvarumärke. Detta då ett destinationsvarumärke är en allt mer komplex process med flertalet medskapare till varumärket, och att stadens varumärke inte helt kan (eller bör) styras av bara en organisation. I vårt examensarbete fann vi att Malmö Turism, som till följd av deras strategiska arbete med city branding, visade upp en ensidig bild av Malmö snarare än den mångkulturella och kosmopolitiska bilden som man säger sig sträva efter att förmedla.

Syftet med projektet är att uppmärksamma Malmö Turisms strategiska arbete med att kommunicera Malmös varumärke genom Instagram, och att bilden de vill förmedla om Malmö (mångsidighet, gemenskap och mångfald) inte stämmer överens med vad som faktiskt kommuniceras i bilderna de publicerar där. 

Vi har gestaltat detta genom att skapa Instagramkontot “Mångsidiga Malmö”. Där har vi konstruerat och publicerat inlägg, vilka är ironiska tolkningar av några av de bilder som Malmö turism publicerar på sitt Instagramkonto malmotown.

Kika vidare på Instagramkontot @mangsidigamalmo för att se mer av projektet.

 

 

Ett examensprojekt av Jessica Göransson och Marielle Johannesson