Allt kan inte handla om underhållning!

Vi blir dagligen matade av onödig och underhållande information på internet. Det ska gå snabbt att konsumera utan större hjärnverksamhet. Detta har kommit att färga samhällets sätt att kommunicera. Men vad händer hos Sveriges medborgare när en myndighets viktiga och tidigare formella kommunikation byts ut mot en underhållande video på YouTube?

I min krönika “Allt kan inte handla om underhållning!” resonerar jag, ur ett kritiskt perspektiv, kring de nya kommunikationssätt som både efterfrågas och produceras i Sverige. Om vi endast vill ta del av underhållande kommunikation, till exempel en katt som leker med sockervadd, kommer också denna efterfrågan mötas av avsändarna. Vi bör alltså resonera kring hur vi vill att vårt samhälle ska utvecklas med utgångspunkt från oss själva. Det är kanske dags att visa uppskattning till vår demokratiska rättighet att få ta del av samhällsnyttig information på ett neutralt och enkelt sätt, utan att blanda in varken kändisar eller humor. Eller är det en övergångsfas från en traditionell till en lekfullare myndighetskommunikation?

 

Läs min krönika här: Julia Olausson,Krönika