Sara Musicanti – ”SplashTrelle” från examensarbetet ”Museer genom unga ögon”

I mitt examensarbete har jag genom en publikundersökning undersökt bland annat vad unga vuxna anser och tycker om Trelleborgs Museum, och om deras syn på Trelleborg som stad kan påverka deras uppfattning om Museet. Min studie visade att unga vuxna upplever kulturlivet som bristande i staden Trelleborg, vilket leder till att ungdomarna tenderar till att ta sig ifrån Trelleborg och spenderar hellre deras fritid i andra städer. Som en följd av detta hamnar även Trelleborgs Museum under den negativa skuggan som staden befinner sig i. Faktum att museet inte lyckas kommunicera med den unga publiken förvärrar denna situation ytterligare.

Mitt gestaltande arbete vill fungera som kommunikativt material som har i syfte att engagera unga vuxna i ett projekt, i samarbete med Trelleborgs Museum och Region Skåne, kallad SplashTrelle. Målgruppen rör sig visserligen om en viss subgrupp alltså unga vuxna som potentiellt hade kunnat gå med i SplashTrelle. Projektet riktar sig mot ungdomar som är kreativa och som gillar att skapa meg egna händer, som har en viss kulturell och kreativ talang, vare sig det handlar om måleri, musik, digital redigering eller något annat. På flyern har jag valt att skriva ”16-25 åring” för att tydligt visa åldersgränsen för målgruppen i just detta projekt. Gestaltningen presenteras i form av specialdesignade flyers, t-shirtar och tygkassar, som tillsammans utgör en potentiell analog marknadsföring för SplashTrelle.

Det framgår inte i flyern eller i de designare t-shirts och tygkassar att avsändaren är Trelleborgs Museum. Detta för att det är tänkt att det ska finnas en text på baksidan av flyern där det redogörs mer utförligt vad SplashTrelle är, vem som driver det frammåt och hur man kan nå projektledaren för att få mer information. Kvalitén i själva flyern borde också utvecklas vidare, då skarpa kanter i en annan färgton från den inskannade bilderna syns i alla flyers. Logotypen för SplashTrelle borde enligt mig förenklas ytterligare så att den kan vara läsbar och tydlig även i små skalor.

Du kan se min gestaltning genom länken nedan:

Sara Musicanti – Gestaltning