Instagrams digitala drömvärld

På Instagram skapar vi berättelsen om om oss själva och andra. Vi följer de regler vi lärt oss att rätta oss efter eller kämpar aktivt för att bryta dem. Att vara oförutsägbar är en utmaning.

Avklädd eller inte. Posa framför kameran eller inte. Kroppsbehåring, smink, celluliter. Att rannsaka sig själv och sina föreställningar om rätt och fel när det kommer till att vara kvinna är en process som kan vara värdefull att dela med sig av. Det är en av många aspekter som påverkar hur vi lever våra liv.

Debatter går varma inom medieforskning om vilka resultat det får när människor skapar och tar del av Instagrams photoshoppade drömvärld. Har vi alla en förvrängd världsbild och noll självinsikt, eller är det egentligen harmlöst? Eller ännu bättre, ett fantastiskt verktyg för normbrytande kreativitet och förvandling.

Jag uppskattar själv fotografer och konstnärer som diskuterar de perspektiv vi har på oss själva, vare sig det är som kvinnor, svenskar, unga vuxna, eller något annat. När det kommer till plattformen Instagram kan identiteten som kvinna eller man ta extra stor plats i hur vi framställer oss själva och andra i bild och text. Vi håller oss ofta inom ramarna för det feminina eller maskulina utan att tänka på att det är just det – ramar.

Det är reflektioner kring detta och hur det påverkar mig i mitt eget liv som är basen för budskapet i det gestaltande arbetet Femme.

För fler luddiga reflektioner och illustrationer av Gabriella Karlsson, kolla in arbetets instagramkonto här.