FAQ

ALLMÄNT OM PROGRAMMET

Vad skiljer utbildningen från andra MKV-program?
Det som skiljer Malmö högskolas MKV-program från andra lärosäten i Sverige är främst inriktningen på medieaktivism, strategi och entreprenörskap.

Vilka färdigheter får jag efter att jag gått klart utbildningen?
Programmet ger en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser. De generella kompetenserna är viktiga för att du ska kunna röra dig mellan olika arbetsområden. Detta för att din utbildning inte ska leda till en återvändsgränd om ett specifikt yrke eller en särskild kompetens inte längre efterfrågas.

Det handlar för det första om förmågan att kunna producera medietexter inom olika genrer. Du med spetskompetenser får lära dig producera i olika medier så som att skriva för digitala medier, filma, redigera, förmågan att analysera, att skaffa sig en strategisk blick på omvärlden, radioproduktion eller fota.

Det handlar för det andra om förmågan att med hjälp av medier införskaffa sig kunskap för olika syften. Där tekniker som intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar använda för att få fram resultat.

För det tredje är det att använda kompetenserna till att analysera och skaffa sig en strategisk blick på omvärlden.

Vad blir jag när jag är klar?
Utbildningen riktar sig mot mediebranschen. Tänkbara yrken efter utbildningen beror mycket på egna val och inriktning du väljer i programmet.  Där du till exempel kan arbeta som projektledare, mediestrateg, omvärldsanalytiker och kommunikatör. Det kan också handla om mer produktionsorienterade yrken, som filmare eller webbdesigner.

 

OM STUDIERNA

Hur är programmet upplagt?
Programmet omfattar 180 hp. Det första året är i huvudsak teoretiskt. Termin 3 är en praktisk termin och då ges möjligheten att välja mellan ett antal kurser. Termin 5 är en fri termin där möjligheten att studera utomlands, göra praktik eller läsa valfri kurs ges. Termin 6, den sista terminen, görs ett examensarbete.

För mer detaljerad information:  http://edu.mah.se/sv/Program/HGMKV#Syllabus

Är det mycket litteratur på engelska och är den svår?
Som i de flesta högskoleutbildningar kommer du att stöta på litteratur på engelska. En del av litteraturen finns både på engelska som originalspråk, och översatt till svenska. Att ha litteratur på engelska kan upplevas som en utmaning till en början, men med tiden lär man sig mycket av att läsa på ett annat språk. Det finns studiehjälp att få hos MAHs studieverkstad om det är något man behöver extra hjälp med.

Hur ser examinationsformerna ut?
Examinering sker oftast genom seminarium eller hemtentamen. Gestaltande projekt och grupparbeten är också vanligt. Salstentamen skrivs sällan, men förekommer.

Är det mycket föreläsningar?
Antal föreläsningar i veckan varierar beroende på kurs. Allt i från projektarbeten med handledning till 3-5 föreläsningar i veckan.  Även seminarium och workshops är vanliga senarior i utbildningen.

 

PRAKTIK, EXTRAJOBB, UTOMLANDSSTUDIER

Kan skolan erbjuda hjälp i letandet av praktikplats?
Praktikplats hittar du på egen hand. Praktikplatsen måste godkännas av skolan för att kunna tillgodoräknas till din examen.

Kommer jag få lära mig något praktiskt under utbildningen?
Under din utbildning blandas teoretiska kurser med mer praktiska. Under de första två terminerna innehåller kurserna framför allt mycket teori. I termin tre finns det utrymme för valbara kurser då man får chansen att läsa praktiska kurser.

Termin fem är en fri termin där man själv bestämmer om man vill praktisera, läsa på annat lärosäte eller studera utomlands.

Kan jag jobba samtidigt?
Visst går det att jobba vid sidan av sina studier! Men ha i åtanke att utbildningen går på helfart och där studenter förväntas lägga 8 timmar per dag på sina studier. Lektionstillfällena är ofta färre, men för att klara alla kurser i programmet måste man ansvara för sina studier på egen hand.

Kan jag plugga något annat samtidigt?
På en termin kan du läsa 45 högskolepoäng. När du läser ett program på helfart så läser du 30 hp och kan därmed läsa ytterligare 15 poäng om så önskas. Många tar vara på detta genom att läsa kurser som kan spetsa utbildningen. Notera dock, likt ovan, att MKV-programmet är på helfart och fodrar ca 8 timmar/dag.

Kan jag åka utomlands under utbildningen?
Ja, under programmets femte termin finns det möjlighet att läsa en valbar kurs, ha praktik eller åka och studera utomlands. Här kan du alltså själv bestämma hur du vill använda dina 30 hp. Du kan ansöka om att bli nominerad till utbyte på någon av de skolor som Malmö Högskola samarbetar med. För att se aktuella utlysningar, se denna länk: http://www.mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Studier-utomlands/Vart-kan-jag-aka/Studera-utomlands-KS1/Aktuella-utlysningar/

Du kan även själv leta upp en skola utom de förslag som finns. Notera dock att du själv står för allting i detta fall, och att skolan samt de kurser du läser måste bli godkända för att kunna tillgodoräknas i din examen.

Vilka samarbeten finns för utomlandsstudier?
Vilka utbyten som erbjuds via skolan är olika för varje år. Se aktuella utlysningar här: http://www.mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Studier-utomlands/Vart-kan-jag-aka/Studera-utomlands-KS1/Aktuella-utlysningar/