Intervjuer

Med en bred utbildning kan det vara svårt att veta vad man kan jobba med efter examen. Konkreta branschbenämningar är inget utbildningen ger. De före detta  studenterna Elin och Johan berättar sin väg från utbildning till arbetsliv!