Programrådet

Vi har kopplat ett programråd till vår utbildning. Rådets främsta uppgift är att arbeta med programmets strategiska utveckling; att se till att det kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar.

Rådet arbetar också med att se till att programmet blir uppmärksammat och synligt, och att det har en förankring i det omgivande samhället. I rådet sitter lärarrepresentanter, studentrepresentanter samt externa representanter. De externa representanterna hämtas från verksamheter som sysslar med medier och kommunikation, och de personer som ingår har stora erfarenheter inom dessa områden.

Medlemmar i rådet 2012/2013

Studentrepresentanter
Lizette Andersson, student årskurs 3
Jesper Moldvik, student årskurs 3
Lorena Clarin Larsson, student årskurs 2
William Wikner, student årskurs 2

Lärarrepresentanter
Ulrika Sjöberg, docent i MKV
Margareta Melin, universitetslektor i MKV
Bo Reimer, professor i MKV
Inger Lindstedt, professor i MKV

Externa ledamöter
Tina Kaikkonen, kommunikatör och affärsutvecklare, Tillväxt Malmö
Patrik Lundberg, författare och journalist
Anna Lyrevik, kulturstrateg, Malmö stad
Magnus Thure Nilsson, vice VD, Media Evolution