Studentarbeten

Sara Musicanti – ”SplashTrelle” från examensarbetet ”Museer genom unga ögon”

I mitt examensarbete har jag genom en publikundersökning undersökt bland annat vad unga vuxna anser och tycker om Trelleborgs Museum, och om deras syn på Trelleborg som stad kan påverka deras uppfattning om Museet. Min ...
Read More

Allt kan inte handla om underhållning!

Vi blir dagligen matade av onödig och underhållande information på internet. Det ska gå snabbt att konsumera utan större hjärnverksamhet. Detta har kommit att färga samhällets sätt att kommunicera. Men vad händer hos Sveriges medborgare ...
Read More

#OscarSoWhite

Den 88:e upplagan av Oscarsgalan närmade sig och på ett traditionellt sätt skulle nomineringarna presenteras den 14:e januari 2016 i Los Angeles, presentationen hölls. Efter presentationen av dem nominerade utbröt det stor kritik mot Oscarsgalans ...
Read More

Mångsidiga Malmö

Vad  inkluderas respektive exkluderas egentligen när en organisation arbetar med strategiskt varumärkesbyggande för en destination? I vårt projekt har vi använt oss av Malmö Turism och hur de förmedlar Malmös varumärke som exempel. Vi vill ...
Read More

#DOIT… FOR THE GAINS

Den 25 augusti 2017 avled en av de mest omtalade kroppsbyggarna Rich Piana av okänd orsak. Rykten och misstankar började spridas på nätet kort efter dödsfallet. En av de mest kända spekulationerna är en överdos ...
Read More

En ungtjejs självkänsla

Det är en vanlig tisdagskväll i oktober. Utanför Toves fönster på Lilla Sigridsgatan i Lund är löven i alla möjliga färger. Brunt, gult, orange och grönt. Tove tycker att det är fint och mysigt, det ...
Read More

En röd bikini

”Shit, vi har inte setts på hur länge som helst” Olivia lyfter sin blick från restaurangmenyn,där allting verkar innehålla kolhydrater och gräddiga såser och tittar istället på sin bästa kompis Fredrika som sitter framför henne ...
Read More

Gaming, genus och journalistik

Det är år 2018 och det råder fortfarande ojämlikheter i samhället. Många områden är mansdominerade, två sådana områden är journalistiken och gamingkulturen. Vi har undersökt skillnader och likheter mellan skribenter på två olika gamingrelaterade nyhetssidor ...
Read More

Skräckpodcasts ur ett genusperspektiv

Det var sommaren 2015, när min svägerska tipsade mig om namnet Jack Werner. Namnet på en programledare, som sedan färgat svensk skräck inom podcasting med sitt namn. Sommarjobbet i den stora ekande lagerlokalen kändes plötsligt ...
Read More

Instagrams digitala drömvärld

På Instagram skapar vi berättelsen om om oss själva och andra. Vi följer de regler vi lärt oss att rätta oss efter eller kämpar aktivt för att bryta dem. Att vara oförutsägbar är en utmaning ...
Read More

The Female Gaze of Instagram

What is a woman? How does she look, how does she act, and what does she do in her spare time? If we look to social media, there seems to be a set of rules ...
Read More

Konsten att hantera en föränderlig bransch

Hur kan man med hjälp av internkommunikation underlätta en omorganisering? Det och mycket mer finner du svar på i vårt examensarbete “Konsten att hantera en föränderlig bransch: internkommunikationens roll vid omorganisering inom ett företag i ...
Read More

Appdejtingens självpresentation

Tre skärmdumpar från stop motion-slidern. Vi valde att ur ett teknologiskt deterministiskt synsätt undersöka hur olika medielogiker influerar Tinderanvändares självrepresentation. Det visade sig att majoriteten av våra intervjupersoner (20-30 år) gärna visar upp en ”polerad” bild ...
Read More

Röststyrning – Framtidens användargränssnitt?

Medielandskapet är i en ständig förändring och på en mediekonferens i fjol presenterades en idé om ett nytt användargränssnitt i framtidens medieanvändning. Det ryktas om att röstens intåg på marknaden kommer omformulera dagens möjligheter i ...
Read More

Funderar du någonsin över räckvidd?

Vill du läsa en hel uppsats, utan att läsa uppsatsen? Och är du nyfiken på vad räckvidd betyder i reklamens värld? Dubbelt ja? Nice - då har jag skapat en hemsida åt dig. Funderar du ...
Read More

Stereotyper i reklam – sociala medier

Begreppet ”influencer” är idag något som ofta förekommer i sociala medier. I takt med att dessa influencers blir allt fler och fler ökar också det kommersiella intresset för dessa offentliga personer. Vad händer när dessa ...
Read More

Jag hatar att jag älskar sociala medier

Krönika – Gustaf Holmqvist Emanuelsson (1) ...
Read More

HUR DU PRODUCERAR EN PODCAST – I TRE DELAR.

Har du någon gång funderat på att starta en podcast men inte vetat hur du ska gå tillväga? Lugn, vi hjälper dig! Podcast är idag en plattform som används av många i det föränderliga medielandskapet, ...
Read More

Malmöfestivalen kommunikationsplan

Konsten att bli en målgruppsfavorit på sociala medier är inte alltid helt lätt, men ack så viktigt. I ett samhälle där mediebruset är så påtagligt är det än mer viktigt att sticka ut och kommunicera ...
Read More

Gestaltade representationer

Hur väljer manliga och kvinnliga influencers att representera sig på sociala medier? Hur väljer de att kommunicera sin självrepresentation? Och slutligen, går det att urskilja någon skillnad mellan de olika könen? Examensarbetet undersökte, med fokus ...
Read More

Forskning på agendan

I dagens medielandskap gömmer sig fake news och sann saklig upplysning hamnar lätt i skymundan. Därför behövs vetenskaplig forskning synliggöras som motkraft. När allt fler samhällsgrupper befinner sig på sociala medier ökar möjligheterna för forskare ...
Read More

Forskning på agendan

Forskare och lärosäten har en lagstadgad skyldighet att informera och dela med sig av forskning, vilket benämns tredje uppgiften. Men när är uppgiften uppfylld? I examensarbetet Forskning på agendan understryks betydelsen av att göra forskningen ...
Read More

(Politisk) färg & form

Vad är objektiv journalistik och vad är politisk propaganda? Kan det vara samma sak eller när slutar någonting vara politiskt? Vad är ideologi och vilka värderingar är neutrala? Är det radikala konstant eller föränderligt beroende ...
Read More

Brandskyddsföreningen Skåne på sociala medier

Att vara kompetent inom sitt yrke är inte nödvändigtvis detsamma som att vara skicklig på sociala medier. I vårt gestaltande arbete ger vi en överblick gällande dos and don'ts, strategier och tonalitet passande för Brandskyddsföreningen ...
Read More

Reklamproducent och konsument redan från barnsben

I dagens samhälle finns det stor problematik kring hur barn exponeras för men även exponeras själva i kommersiella syften på sociala medier, i synnerhet på Youtube. Denna problematik talas det väldigt lite kring och kanske är ...
Read More

Möts igen – fanfiction som förlänger den populärkulturella upplevelsen

Möts igen är en fanfiction-novell som syftar till att förlänga producenters kulturproduktion och ge utrymme för fansens egenproducerad material som stärker identitetsskapandet och gemenskapen inom communityn. Med min text vill jag omskapa berättelsen som lesbiska ...
Read More

Det problematiska med att exponera barn i sociala medier

I dagens samhälle finns det stora problem kring hur barn exponeras i sociala medier. Det verkar som att de flesta tycker att detta är moraliskt fel, men ändå så fortsätter vi att publicera bilder och ...
Read More

Amicitia – En novell om kvinnlig vänskap

Amicitia är en novell som fokuserar på vänskap utifrån en kvinnlig karaktär i olika skeden i livet. Genom att beskriva kortare glimtar av hur vänskap kan te sig, beroende på hur gammal en är, hoppas ...
Read More

När kvinnor tar makten

I mitt examensarbete skrev jag om hur fyra kvinnor i maktposition från olika länder och kulturer blev representera i media. Min empiri i mitt examensarbete var texter och bilder från olika dagstidningar. Eftersom dessa kvinnor ...
Read More

“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande ...
Read More